Statuetka "Folk Ambasador"

Po raz pierwszy zostanie przyznana podczas gali finałowej

Folk & Design Night, która odbędzie się w Hotelu InterHouse w Krakowie 16 listopada 2018 roku.

Galę finałową uświetnią swoją obecnością Dyplomaci, Artyści, Gwiazdy Teatrów i Kina, oraz co najważniejsze Twórcy, którzy w swojej codziennej pracy wykorzystują elementy Polskiego Folkloru i motywy Etno.

Dzięki ich pracy to, co często staje się zapomniane, na nowo odżywa w świadomości młodszych pokoleń. Popularyzacja zjawiska Folku i Etno to stałe docieranie do korzeni, odkopywanie dowodów historii. Wśród Twórców, którzy wykorzystują elementy Polskiej kultury są i tacy, którzy w sposób niewątpliwie oryginalny łączą wspomniane elementy  z modą współczesną. Mieszają znane style z tym często zapomnianym. 

Statuetka zostanie wręczona niezależnie od charakteru ich pracy            i może zostać przekazana osobom, twórcom, producentom, lub Artystom.

Decyzję podejmuje organizator Folk & Design Night, który wspomagany jest przez kapitułę złożoną z Gości VIP.

To właśnie oni od lat zajmują się krzewieniem i popularyzacją zjawiska Folk i Etno.

W każdym roku nagradzany jest tylko jeden Twórca.

Nagroda wręczana jest zawsze podczas gali finałowej.